Türk Eğitim Dernekleri Federasyonu Eğitim amaçlı derneklerin bir araya gelerek kurdukları bir federasyondur. Bu dernekler şunlardır: Türk Eğitim Derneği, Hikmet Kütüphanesi, MOCCA Dergisi, Berlin Veliler Topluluğu, İlahiyatçılar Derneği, Taksi okulu…

Çocuklarımız güzel bir türkçeyle konuşsunlar istiyoruz, büyüklerine, öğretmenlerine karşı saygılı olsunlar  istiyoruz. Kendilerini ve geldikleri yerleri ve en önemlisi dinlerini unutmasınlar istiyoruz.

Bu şekilde yetişen nesilden zarar gelmez. Allah’a saygılı olarak yetişen bir nesil, komşularına da saygılı olacaktır, öğretmenlerine de saygılı olacaktır, içinde yaşadığı ülkeye ve o ülkenin değerlerine ve doğaya da saygılı olacaktır. Biz bu dernekleri o saygının oluşması için kurduk.

Böyle bir anlayışla yetişen gençler nesil: Dininden, dilinden, ırkından, renginden ötürü  kimseyi ötekileştirmez. O gençler Yüce Allah’ın şu buyruğunu kendileri için yaşam kılavuzu haline getirmişlerdir: “Ben sizi topraktan yarattım, sonra bir erkek ve bir dişiden çoğalttım.  Ve sonra milletler ve kabilelere ayırdım ki daha iyi anlaşasınız, kaynaşasınız diye.” Hucurat 15 

Böyle bir yaratılış manzumesine inanan ve o şuurla yetişen kişiden, kimseye zarar gelmez, o nesil kimseyi ötekileştirmez, onlar kendisinin dışındaki insanları kendi kardeşi olarak bilir.

Biz bu kardeşlerin çoğalmasını istiyoruz. Çocuklarımız önce Almancayı çok iyi bilsinler, okullarında bütün derslerden başarılı olsunlar  istiyoruz.  Bu amaçla Türk Eğitim derneğini açtık.

Velilerle olan sorunlar konusunda Okul, Aile ve öğrenci arasında köprü görevi görsün diye  Berlin Veliler Topluluğunu kurduk.

İnsanlarımız okusunlar, bilgi ve görgülerini artırsınlar diye Hikmet kütüphanesini açtık.

Ve insanlarımızın evlerinde çaylarını kahvelerini yudumlarken bile yanı başlarında olalım diye MOCCA dergisni çıkarıyoruz. Amacımız görüldüğü gibi hep eğitim, hep eğitim ve hep eğitim. Çünkü eğitimli insandan kimseye zarar gelmez. O entegrasyonunu tamamlamıştır.